Amics de Bellprat

Publicado en Associacions

Contacte:
Enric Bono i Sandiumenge - President
T. 600 456 997
www.amicsdebellprat.cat

 

 


 

L’associació Amics de Bellprat, neix per iniciativa d’un conjunt de veïns del municipi preocupats per salvaguardar el patrimoni natural, cultural i arquitectònic singular que el caracteritza, així com posar en marxa un conjunt d’activitats de dinamització econòmica i social que permetés el sosteniment i viabilitat futura del propi municipi. Als seus objectius fundacionals són:

  • Fomentar la salvaguarda i l’ús social sostenible de tot el patrimoni cultural i natural del municipi de Bellprat.
  • Potenciar la cohesió social i els interessos generals dels habitants del poble.
  • Vetllar pel creixement racional del municipi, cercant fórmules que permetin la recuperació dels habitatges actualment desocupats.
  • Promoure la informació i el consens de les necessitats expressades pels veïns.
  • En queda exclòs tot ànim de lucre.

Aquests objectius reflecteixen clarament la voluntat de l’associació de treballar de forma activa per ajudar a renéixer el municipi en el vessant social, cultural i econòmic i fer-ho afavorint i impulsant la participació i consens amb tots els veïns, associacions i administració pública de Bellprat i la Comarca de l’Anoia.

El 12 d’octubre de 2008 va començar a caminar el principal projecte de l’Associació, “Bellprat, Vila del llibre”. Bellprat és un poble modest que vol convertir-se en la primera "Vila llibre" de Catalunya, a semblança d’altres pobles d’Europa, en els que el món del llibre ha actuat com a eix dinamitzador del municipi i que s’agrupen en una xarxa de constant creixement anomenada “Book Town”. Aquest projecte encaixa en l’estratègia i finalitats de l’associació Amics de Bellprat, ja que engloba les seves activitats principals i pretén assolir un dels objectius i principis fundacionals com és la dinamització econòmica i social del municipi, així com afavorir l’assoliment d’una dimensió que permeti la seva continuïtat i sustentació com a tal.

Cada primer diumenge d’octubre, Bellprat es converteix en la primera Vila del Llibre de Catalunya.